Informatiebeveiligingsbeleid

CasinoGenie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de ervaring van klanten op de website veilig is. De manier waarop we met gegevens omgaan, is ook belangrijk. Hoe we hiermee omgaan hebben we vastgelegd in ons beveiligingsbeleid, inclusief risico’s, gegevensbeveiliging en privacy.

Informatiebeveiliging is een essentieel onderdeel geworden van onze moderne samenleving. Met de snelle ontwikkeling van technologieën en de toename van digitale communicatie, is het belangrijk om onze gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen en andere vormen van inbreuk op onze privacy. We vertellen u meer over de basisprincipes van informatiebeveiliging en hoe we onze gegevens veilig houden in een steeds veranderende digitale wereld.

Doelstellingen voor Informatiebeveiliging

Bij het beheer van informatiebeveiliging is het doel van CasinoGenie om ervoor te zorgen dat de kernactiviteiten en ondersteunende bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk verstoord worden. Om dit te bereiken zal CasinoGenie ervoor zorgen dat alle informatie die gebruikt of opgeslagen wordt, absoluut integer en beschikbaar is. Daarnaast garandeert CasinoGenie dat alle relevante informatie op de juiste manier beheerd en opgeslagen wordt met vertrouwelijke procedures.

KYC-controle in casino's

Het informatiebeveiligingsbeleid van CasinoGenie

Dit beleid heeft als doel om alle informatiemiddelen van de organisatie te beschermen tegen interne en externe bedreigingen, zowel opzettelijk als onopzettelijk.

  • Vertrouwelijke informatie mag alleen worden ingezien door personen die toegang nodig hebben, en de stabiliteit, veiligheid en beschikbaarheid van informatie moeten consistent worden gehouden bij het wijzigen van systemen.
  • De integriteit van klant- en bedrijfsinformatie moet te allen tijde worden gehandhaafd, en naleving van kansspelregels en andere wettelijke vereisten voor licenties moet aanwezig zijn en geïntegreerd zijn in alle systemen en bedrijfsprocessen.

Informatiebeveiligingsrisico’s

Risico’s worden beheerd door middel van een Information Risk Management Framework om tijdige identificatie en passende behandeling van dergelijke risico’s te waarborgen. Hierdoor kunnen we een op risico’s gebaseerde benadering toepassen die is geïntegreerd in onze besluitvormingsprocessen.

Verantwoordelijkheden

Elk personeelslid is verantwoordelijk voor het naleven van het informatiebeveiligingsbeleid en alle managers zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de vereisten voor informatiebeveiliging binnen hun teams.

De vertegenwoordiger van het management is direct verantwoordelijk voor het ontwerpen, plannen, implementeren en bedienen van het ISMS binnen CasinoGenie.

De Interne Auditcommissie heeft de directe verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de effectiviteit van het informatiebeveiligingsbeheer systeem. Dit informatiebeveiligingsbeleid is onderhevig aan herziening wanneer zich significante veranderingen in de organisatie voordoen.