Privacybeleid CasinoGenie

Privacy is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal. We willen allemaal dat onze persoonlijke informatie veilig wordt bewaard en dat onze privacy wordt gerespecteerd. In deze privacy statement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we van onze gebruikers verzamelen en gebruiken. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en zorgen ervoor dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Casinogenie.nl onder beheer van Innovation Labs Limited, gevestigd aan @GiG Beach, Triq id-Dragunara, St Julian’s, STJ 3148 Malta Company Registration Number: C44319, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.casinogenie.nl

[email protected]

@GiG Beach, Triq id-Dragunara, St Julian’s,

STJ 3148 Malta

Company Registration Number: C44319

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casinogenie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Gegevens van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer u gebruik maakt van de website of diensten van Casinogenie.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. Op grond van de AVG zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onderstaand leest u met welke grondslagen we uw persoonsgegevens opslaan.

 • Toestemming: wij verwerken uw gegevens als u daarvoor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld bij het invullen van ons contactformulier
 • Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken uw persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.
 • Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken gegevens omdat we zelf een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het beveiligen van onze digitale diensten. Wij zullen altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Casinogenie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Casinogenie.nl maakt gebruik van meerdere social media kanalen, wanneer u via een van deze kanalen probeert contact met ons op te nemen dan worden de door u opgegeven persoonsgegevens voor dat doel verwerkt.*
 • Casinogenie.nl gebruikt social media voor promotionele doeleinden en plaatst teksten, artikelen of discussies die gaan over legaal gokken in Nederland. We kunnen persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld in interactie via posts, zoals naam, device ID, leeftijd en locatie, die beschikbaar zijn via uw profiel.*
 • Casinogenie.nl plaatst cookies** en analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Casinogenie.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Casinogenie.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

* Met het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden en privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen verschillen van onze privacyverklaring. Wij maken gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), Instagram (privacybeleid Instagram), Facebook (privacybeleid Facebook) en YouTube (privacybeleid YouTube). Indien u een profiel heeft op social media, kunnen bepaalde persoonsgegevens van u, afhankelijk van uw instellingen op het desbetreffende platform, zichtbaar voor ons zijn wanneer u gebruikmaakt van een openbaar profiel.

** We informeren u over het gebruik van cookies op onze website. In de Casinogenie.nl -cookieverklaring vindt u informatie over welke cookies actief zijn, welke gebruikersgegevens ze volgen en hoe lang ze geplaatst worden. De cookieverklaring is te vinden in een apart document.

Privacy beleid bij CasinoGenie

Geautomatiseerde besluitvorming

Casinogenie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casinogenie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Meestal is er geen vaste bewaartermijn en bepalen we dit per verwerking. Als de wet vereist dat we gegevens langer moeten bewaren, dan doen we dat.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Contact opnemen Maximaal wettelijk toegestane tijdsduur 2 jaar
Nieuwsbrief Totdat opzegging plaatsvindt of een nieuwsbrief beëindigd wordt.
Sociale media Twitter, Facebook, Instagram en YouTube hebben hun eigen voorwaarden voor gegevensbewaring, inclusief de Conversion API. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.
Cookies Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casinogenie.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casinogenie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die persoonsgegevens zouden kunnen ontvangen:

 1. Overheidsinstanties: Om te voldoen aan wettelijk voorschriften delen wij de benodigde persoonsgegevens met overheidsinstanties, indien wettelijk verplicht. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.
 2. Operators: Op onze website staan links naar andere websites, waaronder aanbieders van online kansspelen. Als u via een link op de website van de kansspelaanbieder terechtkomt, verzamelt deze partij uw gegevens. Casinogenie.nl ziet alleen uw spelers-ID en geen persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van de kansspelaanbieder als u wilt weten hoe zij met uw gegevens omgaan.
 3. Google Analytics: Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google Analytics. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzamelt, kunt u vinden in deze privacyverklaring.
 4. Social media: Door het gebruik van de links naar social media op onze website kan informatie, zoals het IP-adres, worden verstrekt aan het desbetreffende social mediakanaal. De voorwaarden en privacyverklaring van het social mediaplatform zijn van toepassing en kunnen verschillen van de privacyverklaring van Casinogenie.nl. Casinogenie.nl maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, waaronder Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. Bij het gebruik van deze kanalen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de privacy regels en voorwaarden van het desbetreffende platform.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casinogenie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Casinogenie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Casinogenie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casinogenie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] Casinogenie.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We waarborgen de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens met behulp van procedures en IT-beveiliging.
 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers en beveiligd met wachtwoorden. Apparaten zijn vergrendeld met wachtwoorden, vingerafdrukscan of gezichtsherkenning.
 • We gebruiken firewalls, virusscanners en back-ups. Wachtwoorden worden periodiek gewijzigd en e-mails worden opgeschoond.
 • Onze website heeft https-beveiliging, een SSL-certificaat en een site Lock om uw persoonsgegevens veilig te houden.